Leiebetingelser for private

(for firma be om tilbud)

 

Leieperiode og oppsigelse:

Leieperioden går fra 1. i hver månede.  Oppsigelse må derfor sendes til firmapost@ulvenparken.no innen den 15. samme måneden.

Ved 6 og 12 måneders avtale er oppsigelsen 1 måned. 

Ansvar:

Det er ikke lov å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for alle former for mat eller illeluktende varer, samt brannfarlig materiale, væsker eller gasser, eksplosiver, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier og utleiers kunder.

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret utover ærend til sitt lagerrom. 

Forsikring:
Ulvenparken AS har nødvendige forsikringer på bygget

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. Ulvenparken AS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.  

 

Åpningstider: 

Åpningstiden vil normalt være kl. 06.00 – 23.00 mandag – søndag, 365 dager i året. Utleier har rett til å holde stengt ved behov. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg til lageret etter kl. 23.00. Leietaker er kjent med at inngangsdør/port ikke kan åpnes etter stengetid, og at leietaker derfor må være ute av lageret før kl. 23.00.