VINTERLAGER 2021 - 2022
lagre tørt og frostfritt din bobil, campingvogn, bil, buss, motorsykkel o.l. fra høst til vår.

 

Leiebetingelser for private

(for firma be om tilbud)

 

Pris:

Kr. 1.000,- pr påbegynt løpemeter på hele lagringsobjekt (eks. båt inkl. henger)

For eksempel en bobil som er 7,7 meter lang og 2,4 meter bred og under 3,20 meter høg koster da kr (8 x 1000) 8.000,-  for hele vintersesongen. 

Motorsykler kr. 3.000,-

Det kreves forskuddsbetaling av hele leiebeløpet.

 

Tidspunkt for lagring av objekt:

Sesongen er fra 14. september – 7. juni. Leieobjektet blir ikke tilgjengelig i lagringsperioden. 

Ansvar:
Det må ikke være lagret ildsfarlige eller skadelige/ miljøforurensende væsker . Kun bensin/ diesel på fastmontert tank er tillat. Propan etc. må lagres separat.

 

Forsikring:
Ulvenparken AS har nødvendige forsikringer på bygget, men ved vinteropplag av Motorsykkel, Bil, Bobil, Fritidsbåt & Campingvogn må kunden selv sørge for nødvendig forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.

 

Sikkerhetsforskrifter:

  • Batterier skal frakobles fartøyets/kjøretøyets elektriske anlegg.

  • Strømførende ledninger på 220 volt eller mer skal ikke være koblet til fartøyet/kjøretøyet eller utstyr i fartøyet/kjøretøyet.

  • Varmekilder skal ikke installeres i fartøyet/kjøretøyet. Dette gjelder varmekilder av enhver art.

  • Gassflasker skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og fra lagerbygningen. De skal lagres på godt ventilert plass i henhold til instruks fra brannvesenet.

  • Brannfarlig væske skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og lageret. Dette gjelder ikke slik væske som befinner seg i fartøyets/kjøretøyets tanksystem.

  • Reparasjons-/vedlikeholdsarbeider skal ikke foregå mens fartøyet/kjøretøyet er lagret inne.

  • Røyking er forbudt i lageret.

  • Brennbart avfall skal fjernes og legges i godkjente beholdere.

  • Fartøyet/kjøretøyet skal plasseres slik at de ikke hindrer tilgang til brannslokningsutstyr eller hindrer eventuell slokkeinnsats.

  • Denne sikkerhetsforskriften skal være en del av kontrakten mellom huseier og eier av lagret objekt