Vinterlager 2019 - 2020

lagre tørt og frostfritt din bobil, campingvogn, bil, buss, motorsykkel o.l. fra høst til vår.

 

Leiebetingelser for private

(for firma be om tilbud)

 

Pris:

Bobil, Campingvogn, Bil og Båt opp til 2,5 meter bredde og 3,10 meter høyde kr. 5.250,- for lengde under 7 meter. Deretter  kr 750,- pr påbegynt lengde meter.

For eksempel en bobil som er 7,7 meter lang og 2,4 mete bred og under 3 meter høg koster da kr (5.250,- +  750,- =) 6.000,-  for hele vintersesongen. 

Motorsykler kr. 2.000,-

Det kreves forskuddsbetaling av hele leiebeløpet.

 

Tidpunkt for lagring av objekt:

Sesongen er fra 17. september – 19. mai. Leieobjektet blir ikke tilgjengelig i lagringsperioden. Levering av objektet september, Utlevering april/mail, eller etter avtale.

 

Ansvar:
Det må ikke være lagret ildsfarlige eller skadelige/ miljøforurensende væsker . Kun bensin/ diesel på fastmontert tank er tillat. Propan etc. må lagres separat.

 

Forsikring:
Ulvenparken AS har nødvendige forsikringer på bygget, men ved vinteropplag av Motorsykkel, Bil, Bobil, Fritidsbåt & Campingvogn må kunden selv sørge for nødvendig forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.

 

Sikkerhetsforskrifter:

  • Batterier skal frakobles fartøyets/kjøretøyets elektriske anlegg.

  • Strømførende ledninger på 220 volt eller mer skal ikke være koblet til fartøyet/kjøretøyet eller utstyr i fartøyet/kjøretøyet.

  • Varmekilder skal ikke installeres i fartøyet/kjøretøyet. Dette gjelder varmekilder av enhver art.

  • Gassflasker skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og fra lagerbygningen. De skal lagres på godt ventilert plass i henhold til instruks fra brannvesenet.

  • Brannfarlig væske skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og lageret. Dette gjelder ikke slik væske som befinner seg i fartøyets/kjøretøyets tanksystem.

  • Reparasjons-/vedlikeholdsarbeider skal ikke foregå mens fartøyet/kjøretøyet er lagret inne.

  • Røyking er forbudt i lageret.

  • Brennbart avfall skal fjernes og legges i godkjente beholdere.

  • Fartøyet/kjøretøyet skal plasseres slik at de ikke hindrer tilgang til brannslokningsutstyr eller hindrer eventuell slokkeinnsats.

  • Denne sikkerhetsforskriften skal være en del av kontrakten mellom huseier og eier av lagret objekt