top of page
VINTERLAGER 2023 - 2024
Lagre tørt og frostfritt din bobil, campingvogn, bil, buss, motorsykkel o.l. fra høst til vår.

 

Leiebetingelser for private

(for firma be om tilbud)

 

Pris:

Kr. 1.000,- pr påbegynt løpemeter på hele lagringsobjekt (eks. båt inkl. henger)

For eksempel en bobil som er 7,7 meter lang og 2,4 meter bred og under 3,20
meter høg koster da kr (8 x 1000) 8.000,-  for hele vintersesongen. 

Motorsykler kr. 3.000,-

Det kreves forskuddsbetaling av hele leiebeløpet.

Faktura blir sendt til din nettbank, eventuelt på e-post

Tidspunkt for lagring av objekt:

Sesongen er fra uke 38 – uke 22. Leieobjektet blir ikke tilgjengelig i lagringsperioden. 

Dato for innlevering:

(utlevering etter uke 16. må  innleveres senest tirsdag 10. oktober)

(utlevering uke 13 eller tidligere må innleveres etter tirsdag 17 oktober)

Uke 38

Tirsdag 19. september   kl. 11

Torsdag 21. september  kl. 11 og 17

Uke 39

Tirsdag 26. september   kl. 11

Torsdag 28. september  kl. 11

Lørdag 30. september   kl. 11

Uke 40

Tirsdag 3. oktober         kl. 11

Torsdag 5. oktober        kl. 11 og 17

Uke 41

Tirsdag 10. oktober       kl. 11

Torsdag 12. oktober      kl. 11 og 17

Uke 42​

Tirsdag 17.  oktober      kl. 11

Torsdag 19. oktober      kl. 11 

Lørdag 21. oktober       kl. 11

Uke 43

Tirsdag 24. oktober       kl. 11

Torsdag 26. oktober      kl. 11

Dato for utlevering:

(Tirsdager og Torsdager kl 11 i uken som er oppgitt for utlevering.

Eventuelt torsdags kveld og lørdag etter avtale)

Ansvar:
Det må ikke være lagret ildsfarlige eller skadelige/ miljøforurensende væsker.

Kun bensin/ diesel på fastmontert tank er tillat. Propan etc. må lagres separat.

 

Forsikring:
Ulvenparken AS har nødvendige forsikringer på bygget, men ved vinteropplag av Motorsykkel, Bil, Bobil, Fritidsbåt & Campingvogn må kunden selv sørge for nødvendig forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.

 

Sikkerhetsforskrifter:

  • Batterier skal frakobles fartøyets/kjøretøyets elektriske anlegg.

  • Strømførende ledninger på 220 volt eller mer skal ikke være koblet til fartøyet/kjøretøyet eller utstyr i fartøyet/kjøretøyet.

  • Varmekilder skal ikke installeres i fartøyet/kjøretøyet. Dette gjelder varmekilder av enhver art.

  • Gassflasker skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og fra lagerbygningen. De skal lagres på godt ventilert plass i henhold til instruks fra brannvesenet.

  • Brannfarlig væske skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og lageret. Dette gjelder ikke slik væske som befinner seg i fartøyets/kjøretøyets tanksystem.

  • Reparasjons-/vedlikeholdsarbeider skal ikke foregå mens fartøyet/kjøretøyet er lagret inne.

  • Røyking er forbudt i lageret.

  • Brennbart avfall skal fjernes og legges i godkjente beholdere.

  • Fartøyet/kjøretøyet skal plasseres slik at de ikke hindrer tilgang til brannslokningsutstyr eller hindrer eventuell slokkeinnsats.

  • Denne sikkerhetsforskriften skal være en del av kontrakten mellom huseier og eier av lagret objekt

bottom of page